Laadimine...

Tähelepanu!

Teie ostu sessioon aegub 15:00 minuti pärast
Mine avalehele
Piletite valimine
Sündmuse kirjeldus
Valitud sektor: Vali teine sektor
Sektor Hind Vaba
Sinu kohad
Sektor Rida Koht Pileti tüüp Hind
Tagasi ürituste valikusse
Ülevaade
Kättetoimetusviis
Isikustamine
Makseviis
Aega jäänud 15:00 minutit
Ostukorv
Kokku: pilet(it)
Summa:
Jah
Ei
Sul on broneeringuid. Kas soovid välja osta ka broneeritud pileteid?
Broneeringud
Kõik broneeritud piletid on lisatud ostukorvi.Klika siia, et vaadata oma ostukorvi.
Tagasi ürituste valikusse
Parooli uuendamine
Kui olete unustanud oma kasutajanime ja salasõna, siis saate neid uuendada juhul kui sisestate oma ees- ja perekonnanime ning e-posti aadressi, millega end Piletilevi süsteemis juba varem registreerunud olete. Toodud andmete klappimisel saadab Piletilevi keskkond teile e-kirja teie poolt registreeritud e-posti aadressile.Kui uuendamine ei õnnestu, saatke e-kiri aadressile info@piletilevi.ee või helistage tööajal 6659534.
Kõik broneeritud piletid on lisatud ostukorvi.Klika siia, et vaadata oma ostukorvi.

Tellimuse kinnitus

Kättetoimetusviis:
SMS piltid on saadetud numbritele:
Pilet(id) on kinnitatud kaardile:
Tellimuse meeldetuletus saadetakse numbritele:
()

Sündmuste nimekiri

Aega jäänud 15:00 minutit

Lisa kõikide valitud ürituste piletid korvi korraga ja automaatselt

Piletite käsitsi valimine

Jätkamiseks tuleb nõustuda tingimustega.
Piletilevi teenuse tingimused
KASUTUSTINGIMUSED

Käesolevad Kasutustingimused tulevad kohaldamisele Piletilevi ja Kasutaja vahel.
1. Definitsioonid
1.1. Kasutaja – Veebisaidi registreeritud või registreerimata kasutaja, st Pileti ostja.
1.2. Kasutustingimused – käesolevad Piletilevi poolt kehtestatud üldtingimused Veebisaidi kasutamiseks, mis on esitatud Veebisaidil.
1.3. Korraldaja – Ürituse korraldaja, sh juriidiline isik, organisatsioon või asutus, mis vastutab kõigi Üritusega seotud asjaolude eest, sh Ürituse toimumise eest.
1.4. Müügileping – Piletilevi vahendusel Korraldaja ja Kasutaja vahel sõlmitud leping, mis annab Pileti esitajale õiguse Ürituse külastamiseks.
1.5. Pilet – vigastamata dokument originaalblanketil või elektrooniline pilet, mis tagab selle esitajale õiguse sissepääsuks Üritusele ja Ürituse mittetoimumisel nõuda Korraldajalt Pileti tagasiostu.
1.6. Piletilevi – AS Piletilevi, registrikood 10568581, mis vahendab Korraldajate ja Kasutajate vahel Müügilepingute sõlmimist.
1.7. Pool – Korraldaja ja Piletilevi eraldi; Pooled – Korraldaja ja Piletilevi koos ja ühiselt.
1.8. Veebisait – Internetikeskkond www.piletilevi.ee.
1.9. Üritus – Korraldaja poolt üldsusele korraldatav meelelahutus-, avaliku elu, äri- või reklaamsündmus, sh esinemine, etendus, kontsert, disko, spordivõistlus, näitus, mess, konverents, konkurss, oksjon vms sündmus, mille külastamiseks tuleb lunastada pääse ehk Pilet.

2. Andmed Piletilevi kohta
2.1. Piletilevi asukoht on Telliskivi tn 60a, hoone C1, Tallinn 10412.
2.2. Vahendamisega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused tuleb esitada Piletilevile e-posti aadressil info@piletilevi.ee.

3. Müügilepingute vahendamine
3.1. Piletilevi haldab Veebisaiti, mille kaudu saab sõlmida Korraldajate ja Kasutajate vahelisi Müügilepinguid.
3.2. Piletilevi vahendab Korraldaja ja Kasutaja vahel Müügilepingu sõlmimist Korraldaja jaoks ja tema huvides. Piletilevi ja Korraldaja vahel kehtivad Piletimüügi vahenduslepingu üldtingimused on esitatud Veebisaidil.
3.3. Müügilepingu täitmise eest vastutab Korraldaja. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab Pileti ostjale Korraldaja, mis vastutab Pileti ostja ees nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ja täitmise eest. Muu hulgas ei ole Piletilevil õigust Pileteid tagasi osta ega neid ümber vahetada.
3.4. Müügileping Korraldaja ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks Pileti hinna laekumisega Piletilevi arvelduskontole. Krediitkaardiga tasumise korral toimub laekumine tavaliselt pärast 3 (kolme) tööpäeva möödumist makse tegemisest.
3.5. Kui Müügileping Korraldaja ja Kasutaja vahel on sõlmitud, edastab Piletilevi Kasutajale ostetud Pileti vastavalt Kasutaja poolt valitud kättetoimetamise viisile: elektroonilise Pileti e-posti teel, originaalblanketil oleva Pileti postkontori vahendusel või kullerteenust kasutades.
3.6. Postkontori vahendusel ja kullerteenust kasutades saab Pileti kättetoimetamine toimuda vaid juhul, kui Pilet on Veebisaidilt ostetud pangalingi kaudu vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne Ürituse toimumise alguskuupäeva ja krediitkaardiga tasumise korral vähemalt 6 (kuus) tööpäeva enne Ürituse toimumise alguskuupäeva. Kullerteenust osutatakse reeglina tööpäeviti ajavahemikus 09:00 – 18:00. Juhul, kui kulleril ei õnnestu Piletit Kasutaja poolt märgitud aadressil üle anda, loetakse kullerteenus osutatuks (saatekulu tagastamisele ei kuulu) ning Kasutaja saab Pileti kätte oma elu- või asukohajärgsest postkontorist.

4. Kasutaja kinnitused, õigused ja kohustused
4.1. Veebisaidil mistahes toimingu tegemisega kinnitab Kasutaja, et:
4.1.1. ta on vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik (alla 18-aastane isik kinnitab, et tal on Veebisaidi kasutamiseks, sh Pileti ostmiseks, seadusliku esindaja vastav nõusolek ja viimaselt selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks saadud rahalised vahendid); või
4.1.2. ta on juriidilise isiku esindaja, kellel on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel Veebisaiti kasutada ja sellele juriidilisele isikule kohustusi võtta; ja
4.1.3. ta täidab nõuetekohaselt kõiki Kasutamistingimusi; ja
4.1.4. ta on teadlik, et Veebisaidi kasutamiseks vajaliku kasutajatunnuse ja salasõna sattumisel kolmandate isikute kätte vastutab Kasutaja selliste isikute poolt Kasutajale võetud kohustuste täitmise eest; ja
4.1.5. ta on teadlik, et Piletit tuleb hoida turvalises kohas, otsene päikesevalgus ja kuumus võivad Piletit kahjustada.
4.1.6. Tarbijast Kasutaja on teadlik, et tal puudub Müügilepingust taganemise õigus võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 7.2 kohaselt.
4.2. Kasutaja kohustub esitama Veebisaidi kasutajaks registreerumisel tõesed isikuandmed, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi.
4.3. Kasutajal on õigus pärast Korraldajaga Müügilepingu sõlmimist nõuda Pileti väljastamist, võttes arvesse käesolevates Kasutustingimustes toodut.
4.4. Kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega Veebisaidi toimimisse ja tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda Veebisaidi ülekoormamine või selle toimimise häired, on keelatud. Veebisaidi kasutamise monitooring (jälgimine, loendamine) ja saadud andmete kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on mistahes eesmärkidel keelatud.

5. Piletilevi õigused, kohustused ja vastutus
5.1. Piletilevil on õigus katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada Kasutaja Veebisaidilt, kui Piletilevi kahtlustab, et Kasutaja toimib ebaausalt või seadusevastaselt.
5.2. Piletilevil on õigus igal ajal piirata Kasutaja poolt ostetavate Piletite arvu ja katkestada lubatust suurema koguse Piletite ostutehingud. Piletilevil on õigus müüdavate Piletite arvu piirata mh Veebisaidi ostukorvi seadistustega.
5.3. Piletilevi ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda.
5.4. Piletilevi poolt märgitud Piletite kättetoimetamise tähtajad on ligikaudsed ja Piletilevi ei vastuta Pileti kättesaamise viibimise eest, mille on põhjustanud Kasutaja poolt sisestatud ebatäpsed andmed, juhised, kolmandate isikute tegevus ning muud Piletilevist sõltumatud asjaolud. Piletilevil on õigus Pileti kättetoimetamine Kasutaja poolt valitud kättetoimetusviisi osas katkestada, kui kättetoimetamise eest ei ole tasutud vastavalt hinnakirjale, Kasutaja on esitanud valed või ebatäpsed andmeid (nt vale aadress või välisriigi suunakood) või Kasutaja ei ole esitatud aadressilt kättesaadav.
5.5. Piletilevi ei vastuta Pileti kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui Pilet satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse e-posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud e-posti aadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu). Piletilevi ei vastuta hävinud, kaotatud, varastatud ega rikutud Piletite eest.
5.6. Piletilevi ei vastuta Pileti ostjate ega kolmandate isikute ees Ürituse toimumise, korralduse, reklaami, teabe ega muude Üritusega seotud asjaolude ja sisu eest; samuti Ürituse mittetoimumisest või hilinemisest tingitud võimalike kulude ja kahjude eest. Müügilepingu täitmise eest vastutab üksnes Korraldaja. Seega kõik eelpool toodud põhjustel tekkinud pretensioonid lahendab samuti Korraldaja.
5.7. Piletilevi ei ole kohustatud Pileteid tagasi ostma või hüvitama, sh kui Üritust ei toimu, see lükatakse edasi, muudetakse Ürituse toimumise kohta või asendatakse muu Üritusega. Piletite tagasiostu ja/või hüvitamisega tegeleb Korraldaja, kui ei ole teatatud teisiti.
5.8. Piletilevi ei vastuta Piletimüügisüsteemi alamkasutajate (Korraldajate ja www.piletilevi.ee foorumi kasutajate) poolt Veebisaidile lisatud sisu, kommentaaride jm andmete eest. Veebisaidil võivad olla viited ja lingid Internetis leiduvale informatsioonile üle kogu maailma. Kuivõrd Piletilevi ei oma kontrolli nende lehekülgede ja seal sisalduva informatsiooni üle, ei vastuta Piletilevi nende lehekülgede sisu eest.
5.9. Piletilevi ei kontrolli soodushinnaga Pileti ostmisel ostjal hinnasoodustuse saamiseks vajalike tingimuste olemasolu. Soodushinnaga Pileti ostmine ei taga Üritusele sissepääsu, soodustingimustel Üritusele sissepääsu õiguse laienemist Pileti esitajale kontrollitakse Ürituse toimumise kohas.
5.10. Piletilevi ega Korraldaja ei kontrolli Pileti esitaja ja Pileti ostnud isiku samasust ega vastuta sellest tingitud mistahes kahjude eest.
5.11. Juhul, kui Piletilevil peaks siiski tekkima õigusaktidest tulenevalt Müügilepingu vahendamisese eest vastutus, siis on see vastutus igal juhul piiratud Kasutaja poolt tasutud Pileti hinnaga.

6. Intellektuaalne omand
6.1. Piletilevile kuuluvad kõik autoriõigused Veebisaidile ja selle koosseisus olevatele teostele, sealhulgas tarkvarale, tekstidele, andmebaasidele ja graafilisele kujundusele.
6.2. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Piletilevi eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebisaiti ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.
6.3. Kasutaja või muu isiku poolt Veebisaidi või selle koosseisu kuuluvate teoste ilma Piletilevi eelneva nõusolekuta kasutamine või neile viitamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.

7. Isikuandmete kaitse
7.1. Kasutaja isikuandmete töötlejaks on Piletilevi. Kasutaja isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva isikuandmete kaitse regulatsiooniga.
7.2. Piletilevi kogub Kasutaja isikuandmeid Kasutaja Veebisaidile registreerumisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebisaidi kasutamisel.
7.3. Töödeldavad isikuandmed on andmed, mida Kasutaja Veebisaidil esitab, kui ta sisestab andmeid Piletite ostmiseks või Veebisaidi kasutajaks registreerimiseks. Sellisteks andmeteks on nt Kasutaja nimi, vanus, e-posti aadress, telefoni number ja makse teostamiseks vajalikud andmed.
7.4. Piletilevi kasutab isikuandmeid Kasutajale teenuste osutamiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada Veebisaidil Kasutajatele Piletite vahendamist ja uudiskirja saatmist.
7.5. Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Kasutajal on õigus uudiskirja tellimus igal ajal lõpetada kooskõlas Veebisaidil ja Piletilevi uudiskirjades toodud juhistega. Eelnimetatud isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
7.6. Piletilevi ei edasta Kasutaja kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a punktis 7.4 toodud eesmärkidel Piletileviga samasse kontserni kuuluvatele äriühingutele või ettevõtte ülemineku korral kolmandale isikule, mis Piletilevi omandab.

8. Teenustasud
Pileti hinnale lisandub müügipunkti teenustasu. Müügipunkti teenustasu Piletilevi piletipoes on 0,90 eurot Piletilt. Juhul, kui Korraldaja ja kolmanda isiku vahel on kokku lepitud vältimatutes lisatasudes (nt toimumiskoha teenustasu, restorani poolt võetav tasu jne), siis lisanduvad ka sellised lisatasud Pileti hinnale.
Teenustasud nagu müügipunkti teenustasu, kättetoimetustasud ja agenditasu ei kuulu piletite tagasiostu korral piletiostjale tagastamisele.

9. Lõppsätted
9.1. Kasutustingimused jõustuvad Piletilevi ja Kasutaja vahel hetkest, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub Veebisaiti kasutama. Juhul kui enne Müügilepingu sõlmimist on Kliendile kättesaadavaks tehtud ka lisateenustele kohalduvad tingimused (näiteks kohaldumise korral piletikindlustuse tingimused), loetakse et käesolevate Kasutustingimustega nõustumisel nõustub Klient ühtlasi ka vastavate täiendavate tingimuste kohaldumisega Müügilepingule.
9.2. Kasutustingimusi on Piletilevil õigus muuta avaldades vastavasisulise info Veebisaidil. Muudatused jõustuvad Veebisaidil avaldamisest.
9.3. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimustes toodud sätete kehtivust. Kui mõni Kasutustingimuste säte on tüüptingimusena tühine, on selline säte kehtiv, kui Kasutajaks ei ole tarbija.
9.4. Veebisaidi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Piletilevi ja Kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Poolte vahel käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Poolte vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Harju Maakohtus. Tarbijast Kasutaja võib vaidluse korral pöörduda ka Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlusreeglitega on võimalik tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Tellimuse kinnitus

Kättetoimetusviis:
SMS piltid on saadetud numbritele:
Pilet(id) on kinnitatud kaardile:
Tellimuse meeldetuletus saadetakse numbritele:
()